Sunday, August 19, 2018
Home > news > จัดประเพณีทำบุญกลางบ้าน-ลอยเรือสำเภาสะเดาะเคราะห์

จัดประเพณีทำบุญกลางบ้าน-ลอยเรือสำเภาสะเดาะเคราะห์

ชาวบ้านวังส้มซ่า จังหวัดพิษณุโลก สืบสานประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดมากว่า 100 ปี ด้วยการจัดพิธีทำบุญกลางบ้าน ลอยเรือสำเภากลางแม่น้ำน่าน เพื่อสะเดาะห์เคราะห์ต่อดวงชะตา

วันนี้ ที่บ้านวังส้มซ่า หมู่ 1 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ชาวบ้านวังส้มซ่า สืบสานประเพณีทำบุญกลางบ้าน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันขึ้น 6 ค่ำ เดือน 7 ของทุกปี เป็นประเพณีที่ชาวบ้านปฏิบัติสืบทอดกันมานาน

ปีนี้ชาวบ้านได้ร่วมกันต่อเรือสำเภาจำลองด้วยไม้ไผ่สีสุก ตกแต่งด้วยกระดาษหลากสี หลังจากเสร็จพิธีสงฆ์ทำบุญกลางบ้านแล้ว มีการจุดประทัด ชาวบ้านช่วยกันนำเรือสำเภาจำลองไปประกอบพิธีลอยเรือสำเภาในแม่น้ำน่าน ภายในเรือประกอบด้วย ข้าวสาร เกลือ พริกแห้ง หอม พร้อมกับกระดาษที่เขียนชื่อผู้ร่วมทำบุญ และลอยลงในแม่น้ำน่าน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

แต่เดิมการทำบุญกลางบ้านวังส้มซ่านั้น จะทำโดยลักษณะการต่อแพสำหรับลอยสะเดาะเคราะห์และเพื่อความเป็นสิริมงคล แต่ปีนี้ทำเป็นรูปเรือสำเภาตามประเพณีลอยเรือสำเภาที่ชาวไทยเชื้อสายจีนบ้านวังส้มซ่าจัดสืบทอดกันมาเป็นเวลากว่า 100 ปี

บ้านวังส้มซ่า ม.1 ตำบลท่าโพธิ์ มีบันทึกไว้ว่าเป็นชุมชนเก่าแก่ริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออก ในอดีตเมื่อประมาณ 200 ปีมาแล้ว มีบรรพบุรุษชาวจีนไหหลำส่วนหนึ่งอพยพมาตั้งรกรากที่นี่ โดยสร้างศาลเจ้าแม่ทับทิมเป็นศูนย์รวมจิตใจ ชาวจีนไหหลำมีวิถีชีวิตผูกพันกับสายน้ำ กอปรกับช่วงหนึ่งมีอหิวาตกโรคระบาด จึงได้สะเดาะเคราะห์โดยจัดประเพณีลอยเรือสำเภาขึ้น จากนั้นได้จัดสืบทอดมาเป็นประจำที่บ้านวังส้มซ่าเป็นเวลากว่า 100 ปี โดยปีนี้มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็ก และเยาวชนในหมู่บ้านด้วย

ขอบคุณข้อมูล จาก ch3