Sunday, August 19, 2018
Home > news > `สมาธิ` ลดอ้วน ลดพุง ลดโรค

`สมาธิ` ลดอ้วน ลดพุง ลดโรค

เมื่อนึกถึงคำว่า “สมาธิ” ก็จะนึกถึงการนั่งที่ฝึกฝนจิตใจให้เกิดความสงบ เกิดการผ่อนคลาย การมีสติ รับรู้ ปลอดโปร่ง ช่วยลดความเครียด ซึ่งประโยชน์ของการฝึกสมาธินั้นมีมากมาย การกินก็เช่นกันหากเราสามารถฝึกสมาธิในการกินก็จะช่วยให้เรามีสติ รับรู้ถึง ความต้องการของร่างกายและจิตใจ

ทำไมการฝึกสมาธิในการกินถึงช่วยลดอ้วนลดพุงได้
สามารถแยกระหว่างความหิวหรือความอยากของจิตใจ
ทำให้รู้ถึงอาหารที่กินว่ามากหรือน้อยไป
ใส่ใจอาหารที่วางอยู่ตรงหน้า วิเคราะห์คุณค่า และพลังงานได้
รู้ว่าชอบกินอาหารรสชาติไหน เพื่อเลี่ยงรสชาติที่ทำให้อ้วน
ฝึกร่างกายให้รู้ว่าต้องการอาหารเพิ่มหรือเพียงพอแล้ว
วิธีการฝึกสมาธิ
ถามตัวเองว่าหิวมากน้อยแค่ไหน
กินอาหารช้าๆ และในปริมาณที่น้อย
เลือกใช้อุปกรณ์การกินขนาดเล็ก
รู้จักวิเคราะห์ส่วนประกอบของอาหาร
เคี้ยวอาหารช้าๆ และเคี้ยวให้ละเอียด
ฝึกการรับรู้รสชาติของอาหาร
วางช้อนส้อมในแต่ละคำของการกิน
นั่งกินอาหารในที่เงียบๆ
ไม่อยากมีพุงมาทำสมาธิก่อนรับประทานอาหารกันเถอะ

ขอบคุณ สสส.