Home > travel news

หมู่เกาะสาหร่าย

าะเล็ก ๆ แต่เต็มไปด้วยความสงบงามและคุณค่าของวิถีชีวิตอันยิ่งใหญ่ บนเกาะแห่งนี้คุณจะพบกับหมู่บ้านบากันใหญ่ ชุมชนขนาดใหญ่ที่ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นไทยมุสลิมประกอบอาชีพประมง เกาะสาหร่ายมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ และเต็มไปด้วยกิจกรรมความสุขที่จะทำให้วันหยุดของคุณน่าจดจำเลยทีเดียว (more…)

Read More